Violin Recital by Vidya Dengle at DSS Wadarwadi

“बैठक@क्लासेस” प्रकल्पांतर्गत श्रीमती विद्याताई डेंगळे व शिष्यांची व्हायोलिनवादन मैफल दि. ९ ऑगस्ट २०१९, डोर स्टेप स्कूल्स,वडारवाडी, पुणे. ‘बैठक फाऊंडेशन’चे काम social media च्या माधमातून अनेक…

View More Violin Recital by Vidya Dengle at DSS Wadarwadi